• slide01.jpg
  • slide02.jpg
  • slide1.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg

 

 

مهدیـا طب

 

بـرتـریـن کـیـفـیـت ، دقـیــــق تـریــن تـشـــخـیـص

 

با اطـمـیـنـان ، بـه مـا بـپـیـونـدیـد

 

 

Altona Diagnostics

شرکت altona Diagnosticsدارای  پیشینه ی علمی در بیماری های عفونی و تکنولوژی های سلولی

ادامه مطالب

Macopharma

شرکت Macopharma  از روش های درمان سلولی جدید در علم انتقال خون استفاده می کند

ادامه مطالب

Olerup-SSP

بیشتر از بیست سال از معرفی روش –SSP PCRHLAتوسط  پروفسور اولروپ

ادامه مطالب