• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg

بیشتر از بیست سال از معرفی روش HLA-PCR SSP توسط  پروفسور اولروپ (Professor Olle Olerup) به بازار های جهانی می گذرد و شرکتOlerup پیشگام در راه اندازی اولین خط تولید کیت HLA-typing به روش SSP می باشد . 
کیت های Olerup HLA PCR SSP® همواره با استفاده از آخرین HLA Allele Marsh در حال به روز رسانی و ارتقا می باشد و به روز ترین Database را در اختیار مشتریانش قرار می دهد.
و این یکی از دلایلی  هست که آزمایشگاه ها از کیت های HLA PCR Olerup به عنوان معیاری برای تنظیم HLA-Typing خود استفاده میکنند.

 

 

 

 

 

 

مشاهده سایت